E-handel

E-handel E-handel er handel med varer og tjenesteydelser, der foregår helt eller delvis via internettet. Handel med software og andre digitale tjenesteydelser kan gennemføres fuldstændig over nettet, mens handel med andre varer og tjenester suppleres med andre transaktionsformer. I udgangspunktet er e-handel en slags moderniseret postordrehandel. Der udvikles dog til stadighed nye former for automatiseret […]

Log ind for at læse videre.