Dobbelt artikulation

Dobbelt artikulation Ethvert sprog kan inddeles i betydningsbærende enheder, dvs. ord eller bøjningsendelser, og disse enheder kan igen deles i betydningsadskillende enheder, dvs. bogstaver eller fonemer. “Han kommer i morgen” består således af fem enheder: fire ord og bøjningsendelsen -er. Denne inddeling benævnes ofte som den første artikulation. Ordet “han” kan inddeles i tre enheder, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Kolstrup
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Wille 2007, Arndt 2003

Reference

Arndt, Hans (2003). Sproget. Hverdagens mirakel. Aarhus: Univers

Wille, Niels Erik (2007). Fra tegn til tekst. En indføring i teorier om sproglig kommunikation. København: Samfundslitteratur