Diskurspsykologi

Diskurspsykologi Diskurspsykologien udgør en socialkonstruktionistisk retning inden for diskursanalyse, som er blevet udviklet inden for feltet socialpsykologi (socialkonstruktivisme). Diskurspsykologien har et tværfagligt udgangspunkt og sigte og bruges bredt på tværs af samfundsvidenskaberne og humaniora i studier af mennesker, samfund, kultur og kommunikation. Inden for socialpsykologien opstod diskurspsykologien som en socialkonstruktionistisk kritik af og udfordring til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Brinkmann 2011, Edley 2001, Jørgensen, M.W. & Phillips 1999, 2002

Reference

Antaki, Charles & Widdicombe, Sue (red.) (1998). Identities in Talk. London: Sage

Antaki, Charles (2003). “The uses of absurdity.” I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 85-102

Billig, Michael (1996). Arguing and Thinking: A Rhetorical Approach to Social Psychology. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press

Brinkmann, Svend (2011). “Socialkonstruktionisme og diskurspsykologi.” I: Karpatschof, Benny & Katzenelson, Boje (red.). Klassisk og moderne psykologisk teori. 2. udg. København: Hans Reitzel, s. 412-431

Davies, Bronwyn & Harré, Rom (1990). “Positioning: The Discursive Production of Selves.” Journal for the Theory of Social Behavior, 20, s. 43-63

Edley, Nigel & Wetherell, Margaret (1995). Men in Perspective: Practice, Power and Identity. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice-Hall

Edley, Nigel (2001). “Analysing Masculinity: Interpretative Repertoires, Ideological Dilemmas and Subject Positions.” I: Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage, s. 189-228

Edwards, Derek (1996). Discourse and Cognition. London: Sage

Edwards, Derek (2003). “Analyzing racial discourse: The discursive psychology of mind-world relationships.” I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 31-48

Fairhurst, Gail T. (2007). Discursive Leadership: In Conversation with Leadership Psychology. Los Angeles: Sage

Gergen, Kenneth J. (1985). “The social constructionist movement in modern psychology.” American Psychologist, 40, s. 266-275

Gergen, Kenneth J. (1994). Realities and Relationships. Soundings in Social Construction. Cambridge, Mass.: Harvard University Press

Harré, Rom & Stearns, Peter (red.) (1995).  Discursive Psychology in Practice. London: Sage

Harré, Rom & van Langenhove, Luk (red.) (1999). Positioning Theory. Moral contexts of intentional action. Oxford: Blackwell

Hepburn, Alexa & Potter, Jonathan (2004 ). “Discourse Analytic Practice.” I: Seale, Clive; Gobo, Giampietro; Gubrium, Jaber F. & Silverman, David (red.). Qualitative Research Practice. London: Sage

Hepburn, Alexa & Wiggins, Sally (red.) (2007). Discursive Research in Practice: New Approaches to Psychology and Interaction. Cambridge: Cambridge University Press

Hollway, Wendy (1989). Subjectivity and Method in Psychology: Gender, Meaning and Science. London: Sage

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Molder, Hedwig te & Potter, Jonathan (red.) (2005). Conversation and Cognition. Cambridge: Cambridge University Press

Parker, Ian (1992). Discourse Dynamics: Critical Analysis for Social and Individual Psychology. London: Routledge. [Genoptr. 2013]

Parker, Ian (2002). Critical Discursive Psychology. Basingstoke/New York: Palgrave MacMillan

Phillips, Louise (2000). “Mediated communication and the privatization of public problems: discourse on ecological risks and political action.” European Journal of Communication. 15, 2, s. 171-207

Potter, Jonathan & Wetherell, Margaret (1987). Discourse and Social Psychology. London: Sage

Puchta, Claudia & Potter, Jonathan  (2004). Focus Group Practice. London: Sage

Staunæs, Dorthe (2004). Køn, Etnicitet og Skoleliv. København: Samfundslitteratur

Wetherell, Margaret (2003). “Racism and the analysis of cultural resources in interviews.” I: Van den Berg, Harry; Wetherell, Margaret & Houtkoop-Steenstra, Hanneke (red.). Analyzing Race Talk: Multidisciplinary Perspectives on the Research Interview. Cambridge: Cambridge University Press, s. 11-30

Wetherell, Margaret & Potter, Jonathan (1992). Mapping the Language of Racism: Discourse and the Legitimation of Exploitation. New York/Chichester: Columbia University Press

Wittgenstein, Ludwig (1953). Philosophical Investigations/Philosophische Untersuchungen. Overs. af G. E. M. Anscombe. Oxford: Blackwell [Parallel eng. og ty.] [Da. overs. 1971]

Wittgenstein, Ludwig (1971). Filosofiske Undersøgelser. Overs. m. indl. og noter af Jes Barsøe Adolphsen og Lennart Nørreklit. København: Munksgaard [2. udg. Munksgaard/Rosinante 1999]