Diskursanalyse

Diskursanalyse Diskursanalyse er en betegnelse for to forskellige faglige felter. Det ene felt ligger inden for lingvistikken. Her betegner diskursanalyse analysen af relationer mellem sætninger og ytringer på mikroniveau (fx Brown, G. & Yule 1983). Det andet felt med betegnelsen diskursanalyse eller diskursstudier er multi- og tværdisciplinært og har udviklet sig fra omkring midten af […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Forfatter Louise Phillips
Supplerende læsning

Phillips 2010, Jørgensen, M.W. & Phillips 2002, Brown, G. & Yule 1983, Schrøder 2012

Reference

Brown, Gillian & Yule, George (1983). Discourse Analysis. (Cambridge textbooks in linguistics). Cambridge: Cambridge University Press. [Mange genoptr.]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (1999). Diskursanalyse som teori og metode. København: Roskilde Universitetsforlag [Eng. overs. 2002]

Jørgensen, Marianne Winther & Phillips, Louise (2002). Discourse Analysis as Theory and Method. London: Sage

Phillips, Louise (2010). “Diskursanalyse.” I: Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.) (2010). Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzel, s. 263-286

Schiffrin, Deborah; Tannen, Deborah & Hamilton, Heidi (red.) (2003). The Handbook of Discourse Analysis. Oxford: Blackwell [1. udg. 2001]

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001a). Discourse as Data: A Guide for Analysis. London: Sage

Wetherell, Margaret; Taylor, Stephanie & Yates, Simeon (red.) (2001b). Discourse as Theory and Practice. London: Sage