Digitale metoder

Digitale metoder Digitale metoder er en samlebetegnelse for de fremgangsmåder, der benytter internettet til at indsamle og analysere digital kommunikation. Oprindeligt blev begrebet digitale metoder forbundet med et specifikt perspektiv på internetstudier udviklet omkring årtusindskiftet af forskningsgruppen Digital Methods Initiative (DMI) ved Universitetet i Amsterdam (se https://www.digitalmethods.net/). For DMI beskriver digitale metoder et kritisk projekt, der søger at belyse, hvordan den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jacob Ørmen
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Rogers 2013, Snee, Hine, Morey, Roberts & Watson 2016

Reference

Bro, Peter & Wallberg, Filip (2014). “Digital Gatekeeping: News media versus social media.” Digital Journalism, 2 (3), s. 446-454. <doi:10.1080/21670811.2014.895507>

Bruns, Axel; Moon, Brenda; Paul, Avijit & Münch, Felix (2016). “Towards a typology of hashtag publics: A large scale comparative study of user engagement across trending topics.” Communication Research and Practice, 2 (1), s. 20-46. <doi: 10.1080/22041451.2016.1155328>

Brügger, Niels (2013). “Web historiography and Internet studies: Challenges and perspectives.” New Media & Society, 15 (3). <doi: 10.1177/1461444812462852>

Farrell, Henry & Drezner, Daniel W. (2008). “The Power and Politics of Blogs.” Public Choice, 134, s. 15-30

Linaa Jensen, Jakob; Ørmen, Jacob & Lomborg, Stine (2016): “The Use of Twitter in the Danish EP Elections 2014.” I: Bruns, Axel; Enli, Gunn; Skogerbø, Eli; Larsson. Anders Olof & Christensen, Christian (red.). The Routledge Companion to Social Media and Politics. London / New York: Routledge, s. 503-517

Lomborg, Stine & Bechmann, Anja (2014). “Using APIs for Data Collection on Social Media.” The Information Society, 30 (4), s. 256-265. <doi: 10.1080/01972243.2014.915276#038>

Marres, Noortje & Weltevrede, Esther (2013). “Scraping the social? Issues in live social research”. Journal of Cultural Economy, 6 (3), s. 313-335. <doi:10.1080/17530350.2013.772070>

Rogers, Richard (2013). Digital Methods. Cambridge, Mass.: The MIT Press

Snee, Helene; Hine, Christine; Morey, Yvette; Roberts, Steven & Watson, Haley (2016). “Digital Methods as Mainstream Methodology: An Introduction.” I: Snee, Helene; Hine, Christine; Morey, Yvette; Roberts, Steven & Watson, Haley (red.). Digital Methods for Social Science: An Interdisciplinary Guide to Research Innovation. London: Palgrave Macmillan, s. 1-11. <doi: 10.1057/9781137453662_1>

Wasserman, Stanley & Faust, Katherine (1994). Social network analysis: Methods and applications. (Structural Analysis in the Social Sciences. Vol. 8.) Cambridge: Cambridge University Press