Digitale mediers kulturelle grammatik

Digitale mediers kulturelle grammatik Digitale mediers kulturelle grammatik betegner et sæt af variable egenskaber, der fastlægges gennem brugen, og hvorigennem en given kultur kan præge digitale mediers funktionelle arkitektur. De tre vigtigste variationsregistre er 1) det hypertekstuelle register, 2) det multimodale register og 3) det interaktive register. For internettets vedkommende kommer hertil tre andre variationsregistre: […]

Log ind for at læse videre.
Supplerende læsning

Finnemann 2005; Manovich 2001

Reference

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT Press