Digitale mediers diskursive og narrative rum

Digitale mediers diskursive og narrative rum Digitale medier er karakteriseret ved et sæt af diskursive og narrative genrer, der er forankret i mediets visuelle, auditive og dynamiske udtryksregistre. Det diskursive og narrative rum konstitueres i et komplekst genresystem, der omfatter 1) programgenrer, 2) designgenrer, 3) funktionelle genrer og 4) indholdsbestemte genrer. De tre første niveauer […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Bolter & Grusin 1999, Manovich 2001, Liestøl & Rasmussen 2003/2007, Liestøl, Morrison & Rasmussen 2003, Finnemann 2005

Reference

Aarseth, Espen (2003). “We All Want to Change the World. The Ideology of Innovation in Digital Media.” I: Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje (red.). Digital Media Revisited. Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Cambridge, Mass.: MIT Press

Bolter, Jay David & Grusin, Richard (1999). Remediation. Understanding new media. Cambridge, Mass.: MIT Press

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Liestøl, Gunnar & Rasmussen, Terje (2003/2007). Digitale medier. En innføring. Oslo: Universitetsforlaget [2. udg. (2007)]

Liestøl, Gunnar; Morrison, Andrew & Rasmussen, Terje (red.) (2003). Digital Media Revisited. Theoretical and Conceptual Innovations in Digital Domains. Cambridge, Mass.: MIT Press

Manovich, Lev (2001). The Language of New Media. Cambridge, Mass: MIT Press