Digitale kløfter

Digitale kløfter Digitale kløfter betegner oftest eksisterende sociale og kulturelle forskelle, der gentager sig i forhold til digital mediebrug (engelsk: Digital divides). Det gælder fx, når begrebet bruges i bestemt form ental: Den digitale kløft, hvor man “måler” generel social og kulturel ulighed (fx A- og B-hold) med adgang til digitale medier som målestok. Begrebet […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Norris 2001, van Dijk, J.A.G.M. 2005, UNESCO 2005

Reference

van Dijk, Jan A.G.M. (2005). The Deepening Divide: Inequality in The Information Society. London/New York: Sage

Norris, Pippa (2001). Digital Divide: Civic Engagement, Information Poverty, and the Internet Worldwide. New York: Cambridge University Press

Rose, Richard (2005). Language, Soft Power and Asymmetrical Internet Communication. (Oxford Internet Institute Research Report 7). Oxford: Oxford Internet Institute

UNESCO (2005). Towards Knowledge Societies. (UNESCO World Report). Paris: UNESCO Publ.  [<http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001418/141843e.pdf> Set 28.09. 2012]