Digital etnografi

Digital etnografi Digital etnografi er betegnelsen for en etnografisk metodisk tilgang, som foregår online eller ved hjælp af digitale teknologier. Der findes ikke én definition af digital etnografi, da metoden udfoldes og defineres forskelligt inden for de forskellige akademiske discipliner, hvor den bliver anvendt, det være sig antropologi, sociologi, designstudier og medie- og kommunikationsforskning (Pink […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Hine 2017, Kozinets 2019, Larsen 2018, Postill & Pink 2012

Reference

Ardévol, Elisenda & Gómez-Cruz, Edgar (2014). “Digital ethnography and media practices”. I: Valdivia, Angharad m.fl. (red.). The International Encyclopedia of Media Studies. Chichester: Wiley-Blackwell, s. 498-518

Bonilla, Yarimar & Rosa, Jonathan (2015). “#Ferguson: Digital protest, hashtag ethnography, and the racial politics of social media in the United States”. American Ethnologist, 42 (1), s. 4-17

Correll, Shelley Joyce (1995). “The ethnography of an electronic bar: The lesbian café”. Journal of Contemporary Ethnography, 24 (3), s. 270-298

Davies, Charlotte Aull (2008). “Internet ethnography”. I: Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and Others (2. udgave). London: Routledge, s. 151-170

Dennen, Vanessa P. (2012). “When public words are not data. Online authorship, consent, and reasonable expectations of privacy”. I: Heider, Don & Massanari, Adrienne (red.). Digital Ethics: Research and Practice. New York: Peter Lang, s. 21-38

franzke, aline shakti; Bechmann, Anja; Zimmer, Michael; Ess, Charles M. and the Association of Internet Researchers (2020). Internet Research: Ethical Guidelines 3.0. aoir.org/reports/ethics3.pdf

Góralska, Magdalena (2020). “Anthropology from home: Advice on digital ethnography for the pandemic times”. Anthropology in Action, 27 (1), s. 46-52

Harris, Anna (2016). “The ethics of researching images found online”. I: Warr, Deborah; Guillemin, Marilys; Cox, Susan & Waycott, Jenny (red.). Ethics and Visual Research Methods: Theory, Methodology, and Practice. New York: Palgrave Macmillan, s. 61-73. doi.org/10.1057/978-1-137-54305-9_5

Hine, Christine (1998). Virtual Ethnography. IRISS ’98: Conference Papers. Bristol: IRISS.

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: SAGE Publications

Hine, Christine (2008). “Virtual ethnography: Modes, varieties, affordances”. I: Fielding, Nigel G.; Lee, Raymond M. & Blank, Grant (red.). The SAGE Handbook of Online Research Methods. London: SAGE Publications, s. 257-270

Hine, Christine (2015). Ethnography for the Internet: Embedded, Embodied and Everyday. London: Bloomsbury Publishing

Hine, Christine (2017). “Ethnographies of online communities and social media: Modes, varieties, affordances”. I: Fielding, Nigel G.; Lee, Raymond M. & Blank, Grant (red.). The SAGE Handbook of Online Research Methods. London: SAGE Publications, s. 401-415

Kofoed, Jette & Larsen, Malene Charlotte (2016). “A snap of intimacy: Photo-sharing practices among young people on social media”. First Monday, 21 (11), 7. november. firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/6905

Kozinets, Robert V. (1997). “‘I want to believe’: A netnography of the X-Philes’ subculture of consumption”. Advances in Consumer Research, 24, s. 470-475

Kozinets, Robert V. (2002). “The field behind the screen: Using netnography for marketing research in online communities”. Journal of Marketing Research, 39 (1), s. 61-72

Kozinets, Robert V. (2019). Netnography: The Essential Guide to Qualitative Social Media Research. Los Angeles, Calif.: SAGE Publications

Kozinets, Robert V. (2020). “E-tourism research, cultural understanding, and netnography”. I: Xiang, Zheng; Fuchs, Matthias; Gretzel, Ulrike & Höpken, Wolfram (red.): Handbook of e-Tourism. Cham: Spring International, s. 1-16

Kozinets, Robert V. & Handelman, Jay (1998). “Ensouling consumption: A netnographic exploration of the meaning of boycotting behavior”. I: Alba, Joseph W. & Hutchinson, J. Wesley (red.). NA – Advances in Consumer Research (Volume 25). Provo, UT: Association for Consumer Research, s. 475-480

Larsen, Malene Charlotte (2005). Ungdom, venskab og identitet: – En etnografisk undersøgelse af unges brug af hjemmesiden Arto. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Larsen, Malene Charlotte (2010). Unge og online sociale netværk: En neksusanalytisk undersøgelse af medierede handlinger og offentlige diskurser. Ph.d.-afhandling. Aalborg: Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

Larsen, Malene Charlotte (2012). “Når dataindsamlingen går online: Udfordringer for den kvalitative internetforsker”. I: Jacobsen, Michael Hviid & Jensen, Sune Qvotrup (red.). Kvalitative udfordringer. København: Hans Reitzels Forlag, s. 233-269

Larsen, Malene Charlotte (2018). “Internetetnografi: På online feltarbejde mellem hverdagspraksisser og netværkskommunikation”. I: Jacobsen, Michael Hviid & Jensen, Hanne Louise (red.). Etnografier. Sociologi Nr. 16. Københanv: Hans Reitzels Forlag, s. 203-231

Larsen, Malene Charlotte (2022). “Social media insecurities in everyday life among young adults – an ethnography of anonymous Jodel disclosures”. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk, 8, s. 298-313

Lindlof, Thomas R. & Shatzer, Milton J. (1998). “Media ethnography in virtual space: Strategies, limits, and possibilities”. Journal of Broadcasting & Electronic Media, 42 (2), s. 170-189

Markham, Annette N. (1998). Life Online: Researching Real Experience in Virtual Space (Vol. 6). Walnut Creek, Calif.: Altamira Press

Markham, Annette & Buchanan, Elizabeth (2012). Ethical Decision-Making and Internet Research: Recommendations from the AoIR Ethics Working Committee (Version 2.0). aoir.org/reports/ethics2.pdf

Murthy, Dhiraj (2008). “Digital ethnography: An examination of the use of new technologies for social research”. Sociology, 42 (5), s. 837-855

Pink, Sarah (2016). “Digital ethnography”. I: Kubitschko, Sebastian & Kaun, Anne (red.). Innovative Methods in Media and Communication Research. Cham: Springer International Publishing, s. 161-165

Pink, Sarah; Horst, Heather A.; Postill, John; Hjorth, Larissa; Lewis, Tania & Tacchi, Jo (2015). Digital Ethnography: Principles and Practice. Los Angeles, Calif.: SAGE Publications

Postill, John & Pink, Sarah (2012). “Social media ethnography: The digital researcher in a messy web”. Media International Australia, 145 (1), s. 123-134

Sveningsson, Malin (2004). “Ethics in internet ethnography”. I: Buchanan, Elizabeth A. (red.). Readings in Virtual Research Ethics: Issues and Controversies. Hershey, Penn.: Idea Group Inc., s. 45-61

Stirling, Eve (2016). “‘I’m always on Facebook!’: Exploring Facebook as a mainstream research tool and ethnographic site”. I: Snee, Helene; Hine, Christine; Morey, Yvette; Roberts, Steven D. & Watson, Hayley (red.). Digital Methods for Social Science: An Interdisciplinary Guide to Research Innovation. London: Palgrave/Macmillan, s. 51-66

Townsend, Leanne m.fl. (2016). Social Media Research: A Guide to Ethics. Economic and Social Research Council og University of Aberdeen. gla.ac.uk/media/media_487729_en.pdf

Ward, Katie J. (1999). “Cyber-ethnography and the emergence of the virtually new community”. Journal of Information Technology, 14 (1), s. 95-105

Zimmer, Michael (2010). “‘But the data is already public’: On the ethics of research in Facebook”. Ethics and Information Technology, 12 (4), s. 313-325. doi.org/10.1007/s10676-010-9227-5

Zimmer, Michael & Kinder-Kurlanda, Katharina (2017). Internet Research Ethics for the Social Age: New Challenges, Cases, and Contexts. New York: Peter Lang International Academic Publishers