Deltagerroller

Deltagerroller Sprogets grammatik skaber orden i den endeløse variation af betydninger ved at organisere og repræsentere erfaringer i et overskueligt antal procestyper i verberne (fx at gøre, at tænke, at sige) og tilknyttede roller som deltagere i den proces, der realiseres af verbet (fx Aktør, Siger, Modtager, Mål osv., se nærmere nedenfor). En af de […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Søren Frimann
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Frimann 2004, Thompson, G. 1996

Reference

Frimann, Søren (2004). Kommunikation – tekst i kontekst. Tekstanalyse med Systemisk Funktionel Lingvistik. Ålborg: Aalborg Universitetsforlag

Halliday, M.A.K. (1985/1994/2004). An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. [2. udg. 1994; 3. udg. rev. af Matthiessen, Christian M.I.M., 2004]

Hestbæk Andersen, Thomas & Smedegaard, Flemming (2005). Hvad er meningen? Odense: Syddansk Universitetsforlag

Thompson, Geoff (1996): Introducing Functional Grammar. London: Edward Arnold