Deltagerobservation

Deltagerobservation Deltagerobservation er en dataindsamlingsmetode, som har rødder i faglige discipliner som antropologi, psykologi og sociologi (Kristiansen & Krogstrup 1999). Ved deltagende observation indgår forskeren i feltets sociale interaktion på en måde, som Erving Goffman har beskrevet således: “Jeg opfatter det som en metode, hvorigennem man indsamler data ved at udsætte sig selv og sin […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Schrøder m.fl. 2003, Brinkmann & Tanggaard 2010

Reference

Brinkmann, Svend & Tanggaard, Lene (red.) (2010). Kvalitative metoder – en grundbog. København: Hans Reitzel

Bruhn Jensen, Klaus & Jankowski, Nicholas W (red.) (1991). A Handbook of Qualitative Methodologies for Mass Communication Research. London: Routledge

Drotner, Kirsten (1999). Unge, medier og modernitet – pejlinger i et foranderligt landskab. København: Borgen

Goffman, Erving (1989). “On Fieldwork.” Journal of Contemporary Ethnography, 18, s. 123-132

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson. [Artik. opr. udg. af Centre For Contemporary Cultural Studies, Birmingham University, 1973). Genoptr. i ovennævnte antologi, 1980]

Hine, Christine (2000). Virtual Ethnography. London: Sage

Kristiansen, Søren & Krogstrup, Hanne Kathrine (1999). Deltagende observation – introduktion til en forskningsmetodik. København: Hans Reitzel

Lull, James (1980b/1990). “The Social Uses of Television.” Human Communication Research 6(3), s. 197-209. Genoptr. i Lull, James (1990). Inside Family Viewing. Ethnographic Research on Television’s Audiences. London: Routledge

Moores, Shaun (2000). Media and Everyday Life in Modern Society. Edinburgh University Press

Tufte, Thomas (2000). Living with the Rubbish Queen: Telenovelas, Culture and Modernity in Brazil. Luton: University of Luton Press

Rasmussen, Tove Arendt (1995). Actionfilm og drengekultur. Inst. f. Kommunikation, Aalborg Universitet. [Ph.d.-afhandling, 2.udg.]