De trykte mediers historiografi

De trykte mediers historiografi Mediehistoriografi handler om, hvordan historien om medierne bør eller kan skrives og omfatter diskussioner af ændringerne i samspillet mellem mediesystemets enkelte dele og deres omgivelser over tid. Mediehistorien afviger således noget fra anden historieskrivning, som ofte er optaget af begivenheder og personer inden for en given tidsramme. I begge historiefortællinger er […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Svennik Høyer
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

Drotner 2011, Bastiansen & Dahl 2003, Bruhn Jensen 1996, Gustafsson & Rydén 2000-2002, Tommila & Salokangas 1998

Reference

Bastiansen, Henrik G. & Dahl, Hans Frederik (2003). Norsk mediehistorie. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2008]

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2003. København: Samfundslitteratur (2003). Bd. 1-4 genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003)]

Chalaby, Jean K. (1998). The Invention of Journalism. London: St. Martins

Drotner, Kirsten (2011). Mediehistorier.  København: Samfundslitteratur

Gustafsson, Karl Erik & Rydén, Per (red.) (2000-2002). Den svenska pressens historia. Bd 1-4. Stockholm, Ekerlids. [Bd. 5, register, 2003]

Hallin, Daniel C. & Mancini, Paolo (2004). Comparing Media Systems. Three models of media and politics. Cambridge/New York: Cambridge University Press

Park, Robert E. (1923). “The Natural History of the Newspaper.” American Journal of Sociology, Nov. 1923

Stolpe, P.M. (1878-82). Dagspressen i danmark, dens vilkaar og personer indtil midten af det attende aarhundrede. Bd. 1-4. [Genoptr. Rosenkilde & Bagger, 1977]

Thomsen, Niels (1972). Dagbladskonkurrencen 1870- 1970. København: Gad

Tommila, Päiviö & Salokangas, Raimo (1998). Tidningar för alla. Den finländska pressens historia. Göteborg: Nordicom

Westerståhl, Jörgen & Johansson, Folke (1985). Bilden av Sverige. Studier av nyheter och nyhetsideologier i TV, radio och dagspress. Stockholm: Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

Wilke, Jürgen (1984) “The changing world of media reality.” Gazette, 34 (3), s. 175-90

Ørsten, Mark; Willig, Ida; Benson, Rodney; Powers, Matthew & Zambrano, Sandra Vera (2012). “Media Systems Online and Off: Comparing the Form of News in the United States, Denmark and France.” Journal of Communication, 62 (1), s. 21-38