Datalingvistik

Datalingvistik Datalingvistik, som også kaldes computerlingvistik (eng. computational linguistics), er et interdisciplinært felt inden for sprogvidenskaben, som bl.a. trækker på lingvistik, datalogi, kunstig intelligens og statistik. Datalingvistikken anvendes bredt – både i forbindelse med sprogvidenskabelig forskning og til udvikling af værktøjer, som kan facilitere kommunikation på flere områder – og må dermed anses for værende […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Mitkov 2005, Jurafsky & Martin 2009, Clark, Fox & Lappin. 2010, Hausser 2014

Reference

Bird, Stephen; Klein, Ewan & Loper, Edward (2009). Natural Language Processing with Python. Sebastopol, Calif.: O’Reilly Media

Clark, Alexander; Fox, Chris & Lappin, Shalom (2010). The Handbook of Computational Linguistics and Natural Language Processing. Malden, Mass.: Wiley-Blackwell

Ellis, Nick C. & Larsen-Freeman, Diane (2009). “Constructing a second language: Analyses and computational simulations of the emergence of linguistic constructions from usage.” Language Learning, 59 (1), s. 90-125

Garside, Roger; Leech, Geoffrey & Sampson, Geoffrey (1987). The Computational Analysis of English: A Corpus-Based Approach. London: Longman

Hausser, Roland (2014). Foundations of Computational Linguistics: Human-Computer Communication in Natural Language. New York: Springer [2. rev. udg. 2001, 1. udg. 1999]

Hutchins, John (1999). “Retrospect and prospect in computer-based translation.” Proceedings of MT Summit VII “MT in the Great Translation Era” . Tokyo: AAMT, s. 30-44

Jurafsky, Daniel & Martin, James H. (2009). Speech and Language Processing: An Introduction to Natural Language Processing, Computational Linguistics, and Speech Recognition. New York: Pearson Education [1. udg. 2000]

Klebanov, Beata B.; Diermeier, Daniel & Beigman, Eyal (2008). “Automatic annotation of semantic fields for political science research.” Journal for Information Technology & Politics, 5 (1), s. 95-120

Matthews, Clive (1998). An Introduction to Natural Language Processing through Prolog. London: Longman

Mitkov, Ruslan (red.) (2005). The Oxford Handbook of Computational Linguistics. Oxford: Oxford University Press

Reese, Richard (2015). Natural Language Processing with Java. Birmingham: Packt

Turing, Alan M. (1950). “Computing machinery and intelligence.” Mind, 49, s. 433-460

Uszkoreit, Hans (2000). “What is computational linguistics?” [Tilgængelig på <http://www.coli.uni-saarland.de/~hansu/what_is_cl.html>]

Weaver, Warren (1949). “Translation.” [Tilgængelig på <http://www.mt-archive.info/Weaver-1949.pdf>]