Dannelse

Dannelse Dannelse er et omdiskuteret begreb, der vedrører individets formning af sig selv under indflydelse af opdragelse og uddannelse. Begrebet kan defineres som “det at blive et menneske, der tænker og handler som sig selv sammen med andre, ud fra en oplyst og begrundet antagelse om, hvad der er det fælles bedste i forhold til […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Jesper Tække
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Drotner 2021, Hentig 1998, Paulsen & Tække 2022

Reference

Biesta, Gert J. J. (2012). Læring retur – demokratisk dannelse for en menneskelig fremtid. København: Unge Pædagoger

Drotner, Kirsten (2021). “Dannelse”. I: Lauridsen, Palle Schantz & Svendsen, Erik (red.). Medietemaer. København: Samfundslitteratur, s. 37-48

Hentig, Hartmut Von (1998). Dannelse. København: Hans Reitzels Forlag

Jakobsen, Kjetil A. (2016). Etter Charlie Hebdo Ytringfrihetens krise i historisk lys. Trondheim: Forlaget Press

Kant, Immanuel (1999). Grundlæggelse af sædernes metafysik. København: Hans Reitzels Forlag

Kant, Immanuel (2012). Om pædagogik. Aarhus: Klim

Kemp, Peter (2015). Løgnen om dannelse – opgøret med halvdannelsen. København: Tiderne skifter

Klafki, Wolfgang (1975). Studien zur Bildungstheorie und Didaktik. Weinheim: Verlagsgruppe Beltz

Klafki, Wolfgang (2014). Dannelsesteori og didaktik – nye studier. Aarhus: Forlaget Klim

Kristensen, Jens Erik (2017). “Dannelsens flertydige genkomst i skolen: Som svar på en ensidig uddannelseslogik?” I: Moos, Lejf (red.). Dannelse. Kontekster, visioner, temaer og processer. København: Hans Reitzels Forlag, s. 33-70

Larsen, Steen Nepper (2013). Dannelse – en samtidskritisk og idéhistorisk revitalisering. Munkebo: Forlaget Fjordager

Luhmann, Niklas (2006). Samfundets uddannelsessystem. København: Hans Reitzels Forlag

Oettingen, Alexander von (red.) (2016). Almen dannelse. Dannelsesstandarder og fag. København: Hans Reitzels Forlag

Paulsen, Michael (2021). “Bildung & Technology: Historical and Systematic Relationships”. I: Kergel, David; Garsdal, Jesper; Heidkamp-Kergel, Birte & Paulsen, Michael (red.). Bildung in the Digital Age: Exploring Bildung Through Digital Media in Education. Routledge

Paulsen, Michael & Tække, Jesper (2018). Digitalt understøttet faglighed og almendannelse – Bog 1: Et overblik. København: Unge Pædagoger

Paulsen, Michael & Tække, Jesper (2019). Digitalt understøttet faglighed og almendannelse – Bog 2: Analyser og indblik. København: Unge Pædagoger

Paulsen, Michael & Tække, Jesper (2022). A New Perspective on Education in the Digital Age: Teaching, Media and Bildung. London: Bloomsbury. Open access: 10.5040/9781350175426.0009