Cyborg

Cyborg Cyborg er en betegnelse for en forståelse af mennesket som mere eller sammenvokset med og bestemt af (nogle af) sine teknologier (menneske-maskin-hybrider). Begrebet er formuleret i tilknytning til digitale mediers frembrud, men refererer til et mere omfattende co-evolutionært perspektiv, hvor det antages, at mennesket præger og præges af den omgivende kultur og dens artefakter […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Supplerende læsning

Balling 2002, Haraway 1991

Reference

Balling, Gert (red.) (2002). Homo sapiens 2.0. Når teknologien kryber under huden. København: Gad

Haraway, Donna J. (1991). “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” I: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 149-181. [Online-udg. <http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html> (Set 30.12.2009)]