Cyberspaceteori

Cyberspaceteori Cyberspaceteorier ser computeren som medie for et nyt separat parallelunivers, et virtuelt fællesskab (Rheingold 1993) eller “en by af bits” (Mitchell, W.J. 1996), der fungerer på egne præmisser. Individet ses som mere eller mindre sammensmeltet med sin avatar og fører et virtuelt liv frigjort fra “real life”-begrænsninger. Teorierne trækker i et vist omfang på […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Negroponte 1995, Barlow, J.P. 1996, Benedikt 1992

Reference

Barlow, John Perry (1996). A Declaration of the Independence of Cyberspace. [Web-udg. <https://projects.eff.org/~barlow/Declaration-Final.html> Set 24.01.2013]

Benedikt, Michael (red.) (1992). Cyberspace: First Steps. Cambridge, Mass.: MIT Press

Gibson, William (1984). Neuromancer. New York: Ace books [Da. overs. 1993]

Gibson, William (1993). Neuromantiker. Overs. af Arne Herløv Petersen. København: Per Kofod

Mitchell, William J. (1995). City of Bits: Space, Place and the Infobahn. Cambridge, Mass./London. MIT Press

Negroponte, Nicholas (1995). Being Digital. New York: Alfred A. Knopf/London: Hodder & Stoughton

Rheingold, Howard (1993). The Virtual Community. Homesteading on the Electronic Frontier. New York: Addison Wesley [2. rev. udg. 2000, MIT Press]