Cyberculture

Cyberculture Cyberculture er en betegnelse for kulturstrømninger, der udfolder sig omkring innovation, udvikling og udbredelse af digitale medier. Betegnelsen er inspireret af William Gibsons fantasiforestilling om “cyberspace” i romanen Neuromancer, 1984, men bruges oftest uden de dystopiske grundtræk i Gibsons forestilling. Begrebet kan ses som udtryk for en kulturel fællesnævner for en række eksperimentelle (ungdoms)kulturer […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Hawthorne & Klein 1999, Turner, F. 2006, Jenkins 2006

Reference

Gibson, William (1984). Neuromancer. New York: Ace books [Da. overs. 1993]

Gibson, William (1993). Neuromantiker. Overs. af Arne Herløv Petersen. København: Per Kofod

Haraway, Donna J. (1991). “A Cyborg Manifesto: Science, Technology, and Socialist-Feminism in the Late Twentieth Century.” I: Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge, 149-181. [Online-udg. <http://www.stanford.edu/dept/HPS/Haraway/CyborgManifesto.html> (Set 30.12.2009)]

Hawthorne, Susan & Klein, Renate (red.) (1999). Cyberfeminism. Connectivity, Critique and Creativity. North Melbourne: Spinifex

Jenkins, Henry (2006). Convergence Culture. Where Old and New Media Collide. New York: New York University Press

Turner, Fred (2006). From Counterculture to Cyberculture: Stewart Brand, the Whole Earth Network, and the Rise of Digital Utopianism. Chicago. The University of Chicago Press