Computerteorihistorie

Computerteorihistorie Drømmen om at bygge redskaber, der kan udføre intelligente operationer automatisk, er gammel. Den kendes i middelalderskolastikken, hvor den bl.a. formuleres af Ramon Lull, også kaldet Dr. Illuminatus (ca. 1235-1315), der fra 1274 arbejder på at skabe et apparat “Ars Magna”, der skulle kunne udføre logiske slutninger. I nyere tid udmøntes drømmen i en […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Goldstine 1972, Williams, M.R. 1985/1996, Herken 1988, Finnemann 1994, Millican & Clark 1996

Reference

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Goldstine, Herman H. (1972). The Computer – from Pascal to von Neumann. Princeton, N.J.: Princeton University Press

Herken, Rolf (red.) (1988). The Universal Turing Machine. A Half-Century Survey. (Oxford science publications). Oxford: Oxford University Press

Millican, Peter & Clark, Aandy (red.) (1996). Machines and Thought. (The Legacy of Alan Turing, 1) Oxford: Oxford University Press

Williams, Michael R. (1985/1996). A History of Computing Technology. Oxford: Wiley & Sons [2. udg. 1996]