Computersemiotik

Computersemiotik Computersemiotik er studiet af digitale symbolske udtryksformer. Efter spredte tilløb i 1960’erne og 70’erne får computersemiotikken et bredere gennembrud i 1980’erne og 90’erne, ikke mindst i relation til udvikling af personlige computere, grafiske og interaktive brugergrænseflader og multimediesystemer. Computersemiotikken får i denne periode en særlig betydning for udviklingen af humanistisk informationsvidenskab og bidrager især […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Se også Tegn
Supplerende læsning

Nake 1993, Finneman 1994, Nadin 1997

Reference

Bøgh Andersen, Peter (1991). A theory of computer semiotics. Semiotic approaches to construction and assessment of computer systems. Cambridge: Cambridge University Press

Finnemann, Niels Ole (1994). Tanke, Sprog og Maskine – En teoretisk Analyse af Computerens Symbolske Egenskaber. København: Akademisk

Nadin, Mihai (1997). The Civiliziation of Illiteracy. Dresden: Dresden University Press [Tilgængelig som web-publ. Flere kilder]

Nake, Frieder (red.) (1993). Die erträgliche Lichtigkeit der Zeichen. Ästetik, Semiotik, Informatik. Baden-Baden: Agis