Computermedieret kommunikation

Computermedieret kommunikation Computermedieret kommunikation er en samlebetegnelse for kommunikative interaktioner, som foregår via digitale medier. Den engelske betegnelse computer-mediated communication har leveret den mest almindelige forkortelse: CMC. I den internationale CMC-forskning (Kelsey & St Amant 2008) kan man identificere to forskellige arbejdsdefinitioner af genstandsfeltet – en snæver definition med fokus på to eller flere personer, […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Se også Kommunikation
Supplerende læsning

Hiltz & Turoff 1978, Kelsey & St. Amant 2008, Lievrouw & Livingstone 2002

Reference

Hiltz, Starr Roxanne & Turoff, Murray (1978). The Network Nation. Human Communication via Computer. Reading, Mass.: Addison-Wesley. [Rev. udg. MIT Press (1994)]

Kelsey, Sigrid & St. Amant, Kirk (red.) (2008). Handbook of Research on Computer Mediated Communication. Hershey, Pa.: Idea Group

Lievrouw, Leah A. & Livingstone, Sonia (red.) (2002). The Handbook of New Media. Social Shaping and Social Consequences of ITCs. London: Sage