Celebrities

Celebrities I nutidens mediekultur er en celebrity typisk en berømt person, som via medierne er kendt for en kombination af sin personlighed og sin profession. Det kan være inden for fx politik og erhvervsliv, kunst og kultur, sport og videnskab. Man kan opdele celebrities og deres berømmelse i tre typer (Rojek 2001): 1) Den tilskrevne […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Dyer 1979, Haastrup 2018, Haastrup 2017, Marwick 2015, Rojek 2001

Reference

Abidin, Crystal (2018). Internet Celebrity: Understanding Fame Online. Bingley: Emerald Publishing

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (1944). Dialektik der Aufklärung. Philosophische Fragmente. [Rev. udg. 1947] [Da. overs. 1972/1993]

Adorno, Theodor & Horkheimer, Max (1972/1993). Oplysningens dialektik. Filosofiske fragmenter. Overs. af Per Øhrgaard. København: Gyldendal [1. udg 1972. 2. rev. udg. 1993; med forord af Jørgen Dehs.]

Boorstin, Daniel (1962). The Image: A Guide to Pseudo-events in America. New York: Harper and Row [Genoptr. 1997]

Braudy, Leo (1986). The Frenzy of Reknown. Fame and Its History. Oxford / New York: Oxford University Press [Genoptr. 1997: New York: Vintage]

Corner, John & Pels, Dick (red.) (2003). Media and the Restyling of Politics. Consumerism, Celebrity and Cynicism. London / Thousand Oaks, Calif.: Sage

Duffett, Mark (2013). Understanding Fandom: An Introduction to the Study of Media Fan Culture. New York / London: Bloomsbury Academic

Dyer, Richard (1979). Stars. London: BFI Publishing [Rev. udg. 1998, med et ekstra kapitel ved Paul Macdonald]

Gamson, Joshua (1994). Claims to Fame. Celebrity in Contemporary America. Los Angeles: University of California Press

Haastrup, Helle Kannik (2017). “Når Iron Man opdaterer sin Facebook-profil: Den personliggjorte filmpromotion.” I: Waade, Anne Marit & Stougaard Pedersen, Birgitte (red.). Kreativ markedskommunikation. Århus: Systime

Haastrup, Helle Kannik (2018). “Celebrityteori.” I: Schantz Lauridsen, Palle & Svendsen, Erik (red.). Medieteori. København: Samfundslitteratur, s. 298-313

Khamis, Susie; Ang, Lawrence & Welling, Raymond (2017). “Self-branding, ‘micro-celebrity’ and the rise of Social Media Influencers.” Celebrity Studies, 8 (2), s. 191-208

Marshall, P. David (1997). Celebrity and Power. Fame in Contemporary Culture. Minneapolis: University of Minnesota Press

Marshall, P. David. (2010). “The promotion and presentation of the self: celebrity as marker of presentational media.” Celebrity Studies, 1:1, s. 35-48

Marwick, Alice E. (2015). “Instafame: Luxury Selfies in the Attention Economy.” Public Culture, 27, s. 137-160

McDonald, Paul (2013). Hollywood Stardom. Malden, Mass. / Oxford: Wiley Blackwell

Rojek, Chris (2001). Celebrity. New York: Reaktion

Rojek, Chris (2012). Fame Attack. The Inflation of Celebrity and Its Consequences. London: Bloomsbury Academics

Senft, Theresa M. (2008). Camgirls: Celebrity and Community in the Age of Social Networks. New York: Peter Lang

Stacey, Jackie (1994). Star Gazing. Hollywood Cinema and Female Spectatorship. Abingdon / New York: Routledge

van Krieken, Robert (2012). Celebrity Society. London: Routledge [2. udg. Celebrity Society. The Struggle for Attention. 2019]

van Zoonen, Lisbet (2004). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. London: Rowman & Littlefield

Wasko, Janet (2003). How Hollywood Works. Los Angeles / London: Sage

Wheeler, Mark (2013). Celebrity Politics. Contemporary Political Communication. Cambridge: Polity

Williams, Rebecca (2016). “Localebrities, adopted residents, and local characters: audience and celebrity in a small nation.” Celebrity Studies, 7 (2), s. 154-168