Børns reception

Børns reception Hvordan børn tolker og opfatter medieindhold, har interesseret medieforskerne lige siden filmens pionerdage. Mange undersøgelser gjaldt spørgsmålet om mediernes skadelige indvirken på unge mennesker (Holm Sørensen & Jessen 2000). Men der findes også en række undersøgelser af, hvordan børn tolker og opfatter programmer, hvor man har været mere interesseret i, hvordan de både […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ingegerd Rydin
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Buckingham 1996, Holm Sorensen & Ravn Olesen 2000, Rydin 2003, Hagen & Vold 2009

Reference

Bryant, Jennings & Anderson, Daniel R. (red.) (1983). Children’s understanding of television. New York: Academic

Buckingham, David (1996). Moving images. Understanding children’s emotional responses to television. Manchester: Manchester University Press

Drotner, Kirsten; Siggaard Jensen, Hans & Schrøder, Kim (red.) (2008). Informal Learning and Digital Media. Newcastle: Cambridge Scholars Publishing

Hagen, Ingunn & Vold, Thomas (2009). Barn og unge i det nye medielandskapet. Oslo: Samlaget

Holm Sørensen, Birgitte & Jessen, Carsten (2000). Det er bare noget, der er lavet. Børn, computerspil, vold og virkelighed. I samarb. m. Kristine Andersen og Ulla Tønner. København: Medierådet for Børn og Unge

Holm Sørensen, Birgitte & Ravn Olesen, Birgitte (2000). “Nye medier, en udfordring til børnemedieforskningen.” Mediekultur 31, 89-99

Johansen, Stine Liv (2008). Seere i bleer – Små børns møde med medier. Inst. f. Informations- og Medievidenskab, Aarhus Universitet. [Ph.d.-afhandling]

Rydin, Ingegerd (1996). Making sense of TV-narratives. Children’s readings of a fairy tale. Linköping University. [Ph.d.-afhandling]

Rydin, Ingegerd (red.) (2003). Media Fascinations. Perspectives on Young People’s Meaning Making. Göteborg: Nordicom

Stald, Gitte (1998). “Living with computers. Young Danes’ uses of and thoughts on the uses of computers.” Sekvens 1998. Årbog fra Inst. f. Film og Medievidenskab: Københavns Universitet

Tufte, Birgitte (1995). Skole og medier: Byggesæt til de levende billeders pædagogik. København: Akademisk

Tønnessen, Elise Seip (2000). Barns møte med TV. Tekst og tolkning i en ny medietid. Oslo: Universitetsforlaget