Børne-tv

Børne-tv “Børne-tv” er en samlebetegnelse for tv-programmer, der har børn som målgruppe. Børne-tv er ikke en bestemt genre, da tv til børn kan rumme programmer inden for stort set alle genrer såsom drama, tegnefilm, nyheder, natur-, musik-, quiz og talk showprogrammer. Selv om fx brugen af dukker har været et karakteristisk træk ved småbørns-tv, og […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Buckingham m.fl. 1999, Oswell 2002, Bryant, J.A. 2007

Reference

Agger, Gunhild & Ostrowska, Dorota (2007). “DENMARK: The element of childhood. From children’s television to Dogme 95.” I: Ostrowska, Dorota & Roberts, Graham (red.). European Cinemas in the Television Age. Edinburgh: Edinburgh University Press, s. 87-10

Bakøy, Eva (1999). Med fjernsynet i barnets tjeneste, NRK-fjernsynets programvirksomhet for barn på 60- og 70-tallet. Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige Universitet [Dr.philos.-disputats]

Bryant, J. Alison (red.). (2007). The Children’s Television Community. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Buckingham, David; Davies, Hannah; Jones, Ken & Kelley, Peter (1999). Children’s Television in Britain. History, Discourse, and Policy. London: British Film Institute

Christensen, Christa Lykke (2006a). “Børne- og ungdoms-tv.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Forsman, Michael (2000). Från klubbrum till medielabyrint. Ungdomsprogram i radio og tv 1925-1993. Stockholm: Stiftelsen Etermedierna i Sverige

Oswell, David (2002). Television, Childhood, and the Home. A History of the Making of the Child Television Audience in Britain. Oxford: Clarendon

Rydin, Ingegerd (1996). Making sense of TV-narratives. Children’s readings of a fairy tale. (Linköpings Studies in Arts and Science; 142). Linköping University.[Fil.dr.-afhandling]