Borgerjournalistik

Borgerjournalistik Borgerjournalistik er journalistik udført af ikke-professionelle journalister. I lighed med andre ytringer, som bærer betegnelsen journalistik, skal borgerjournalistik følge nogle retningslinjer med hensyn til metoder, retningslinjer og normer: 1) Produktet er henvendt til en bredere kreds. 2) Der formidles med henblik på modtagerens behov og ønsker – med ønsket om at hjælpe modtageren med […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Henrik Bødker
Supplerende læsning

From Jacobsen 2009

Reference

Anderson, Rob; Dardenne, Robert & Killenberg, George M. (1994). The conversation of journalism. Communication, community, and news. Westport, Conn.: Praeger

Bowman, Shayne & Willis, Chris (2003). We Media. How Audiences are shaping the future of news and information. Washington D.C.: The Media Center

Bruns, Axel (2008). “The Active Audience: Transforming Journalism from Gatekeeping to Gatewatching.” I: Paterson, Chris & Domingo, David (red.). Making Online News: The Ethnography of New Media Production. New York: Peter Lang

Elkjær, Jakob (2008). “Stop vrøvlet om en demokratisk revolution.” Journalisten, 10.4.2008. Online:<http://journalisten.dk/stop-vrovlet-om-en-demokratisk-revolution> (Set 10.01.2013)

From Jacobsen, Peter (2009). Borgerjournalistik – hvad er det? Aarhus: Forlaget Ajour

Jönsson, Martin (2007). “Om journalistiken ska förnyas måste publiken få vara med.” Svenska Dagbladet, 22.11.2007. [blog] <http://blogg.svd.se/reklamochmedier?id=5395> (Set 12.01.2010)

Lasica, J.D. (2003). “Participatory Journalism Puts the Reader in the Driver’s Seat.” Online Journalism Revue, august 2003 <http://www.ojr.org/ojr/workplace/1060218311.php> (Set 03.09.2013)

Maher, Vincent (2005). “Citizen Journalism is Dead.” I: Vincent Maher: Media in Transition, maj 2005. <http://www.vincentmaher.com/?p=400> [Blog]

Rosen, Jay (1999). What are journalists for? New York: Yale University Press