Bogens historie

Bogens historie Bogens historie har været studeret under flere synsvinkler og inden for flere fagdiscipliner. Der kan nævnes tre kernediscipliner: Boghistorie (bibliography), historievidenskab og litteraturstudier. Boghistorie i den mere snævre betydning har haft fokus på bibliografiske studier samt på bogen som fysisk tekstmedie. Bredere historiske studier har betragtet bogen som en faktor i større kulturelle […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Hans Jørn Nielsen
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Bjerring-Hansen & Jelsbak 2010

Reference

Bjerring-Hansen, Jens & Jelsbak, Torben (2010). Boghistorie. (Moderne litteraturteori 8). Århus: Aarhus Universitetsforlag

Bogen og litteraturens vilkår 2015. Bog- og litteraturpanelets årsrapport. København: Kulturstyrelsen

Dane, Joseph A. (2003). The Myth of Print Culture: Essays on Evidence, Textuality, and Bibliographical Method. Toronto: University of Toronto Press

Darnton, Robert (1982). “What is the history of books?” Daedalus, 111 (3), s. 65-83. [Overs. og udg. i: Bjerring-Hansen, Jens & Jelsbak, Torben (red.) (2010). Boghistorie (Moderne Litteraturteori 8). Århus: Aarhus Universitetsforlag]

Eisenstein, Elizabeth L. (1979). The printing press as an agent of change. Communications and cultural transformations in early modern Europe. Bd. 1-2. Cambridge: Cambridge University Press

Eisenstein, Elizabeth L. (1983). The printing revolution in early modern Europe. Cambridge: Cambridge University Press [2. udg. 2005]

Emerek, Leif (2001). “At skrive bibliotekshistorie. Om grundlæggelsen af det moderne folkebibliotek i Danmark.” I: Audunson Ragnar & Windfeld Lund, Niels (red.). Det siviliserte informasjonssamfunn. Folkebibliotekernes rolle ved inngangen til en digital tid. Bergen: Fagbokforlaget

Febvre, Lucien & Martin, Henri-Jean (1958). L ‘apparition du livre. Paris: Albin Michel [Genoptr. 1971 og 1999. Eng. overs. 1976]

Febvre, Lucien & Martin, Henri-Jean (1976). The Coming of the Book. The Impact of Printing, 1480-1800. Verso. [Genoptr. 1984]

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Hertel, Hans (1983). Den daglige bog. Bøger, formidlere og læsere i Danmark gennem 500 år. København: Christian Ejlers

Hertel, Hans (1998). “Bogen på mediernes supermarked. Kulturdemokratisering, polarisering og mediesymbiose 1945-98.” I: Litteraturens vaneforbrydere. Kritikere, forlæggere og lystlæsere – det litterære liv i Danmark gennem 200 år. København: Gyldendal

Johns, Adrian (1998). The Nature of the Book. Print and Knowledge in the Making. Chicago: University of Chicago Press

Kondrup, Johnny (2011). Editionsfilologi. København: Museum Tusculanums Forlag

Kulturministeriet (2012). Danskernes Kulturvaner 2012. Udarbejdet af Epinion A/S, Pluss Leadership A/S, Lene Bak, Anne Sophie Madsen, Bettina Henrichsen og Søren Troldborg. København: Kulturministeriet

McKenzie, D(onald) F(rancis) (1999). Bibliography and the Sociology of Texts. 2. udg. Cambridge: Cambridge University Press [1. udg. 1986]

McLuhan, Marshall (1962). The Gutenberg Galaxy. The making of typographic man. Toronto: University of Toronto Press [Ny udg. 2011. Sv. overs. 1969]

McLuhan, Marshall (1964). Understanding Media: The Extensions of Man. New York: McGraw-Hill [Da. Overs. 1967. No.overs. 1997]

McLuhan, Marshall (1967). Mennesket og medierne. Overs. af Elsa Gress Wright. København: Gyldendal

McLuhan, Marshall (1969). Gutenberg-galaxen. Den typografiska människans uppkomst. Overs.af Richard Matz. Stockholm: Pan/Norstedt

McLuhan, Marshall (1997). Mennesket og media. Overs.af Olav Angel. Oslo: Pax

Meyrowitz, Joshua (1994). “Medium Theory”. I: Crowley, David & Mitchell, David (red.). Communication Theory Today. Cambridge: Polity

Ong, Walter (1982). Orality and Literacy: the technologizing of the word. London / New York: Methuen [Jubilæumsudgave med ekstra kapitler ved John Hartley. Routledge, 2012]

Postman, Neil (1985). Amusing Ourselves to Death: Public Discourse in the Age of Show Business. New York: Viking / Penguin

Svedjedal, Johan (2000). The Literary Web. Literature and Publishing in the Age of Digital Production. A Study in the Sociology of Literature. (Acta Bibliothecae Regiae Stockholmiensis LXII / Skrifter utgivna av Avdelningen för litteratursociologi vid Litteraturvetenskapliga institutionen i Uppsala, 42). Stockholm: Kungliga Biblioteket

Tredinnick, Luke (2008). Digital Information Culture. The Individual and Society in the Digital Age. Oxford: Chandos