Billedets komposition

Billedets komposition Der indgår mange elementer eller komponenter i et enkelt billedes komposition. De kan inddeles i basale perceptuelle fænomener som lys, farve, tekstur, i vores perception af elementerne på billedfladen (fx balance) og de virkninger eller illusioner, de skaber (fx rumopfattelsen). Farve, lys, tekstur. Lys er kendetegnet ved dets intensitet og dets bølgelængde. Intensiteten […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Ole Ertløv Hansen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Reference

Arnheim, Rudolf (1954/1974). Art and Visual Perception. A Psychology of the Creative Eye. (The New Version). Berkeley, Los Angeles/London: University of California Press [Rev. og udv. udg. 1974; genoptr. 1984]

Aumont, Jacques (1997). The Image. Overs. af Claire Pajackowska. London: British Film Institute [Orig. L’Image (1990)]

Bellantoni, Patti (2005). If it’s purple, someone’s gonna die. The Power of Color in Visual Storytelling. Burlington, Mass./London: Focal

Cirlot, Juan Eduardo (1962). A Dictionary of Symbols. New York: Routledge & Kegan Paul Ltd.

Gibson, James J. (1979/1986). The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin. [Genudg. Hillsdale, N.J./London: Lawrence Erlbaum, 1986]

Rose, Gitte (2009). “Billedanalyse.” I: Rose, Gitte & Hans Christian Christiansen (2009). Analyse af billedmedier. København: Forlaget Samfundslitteratur (2. udg.)