Billede

Billede Afledt fra oldnordisk bilæti og det tyske verbum bilden (danne, fremstille), og svarer til græsk Eikon, latin Imago. Ordet billede henviser til visuelle sanseobjekter og forhold, som angår skrevne tekster, mundtlig tale og musik. Som sprogbegreb anvendes billede i en overført betydning som symbol, metafor og allegori ved lignelser og sammenligninger. Grundlæggende peger begrebet […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Terje Borgersen
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Gombrich 1982, Mitchell 1986

Reference

Gombrich, Ernst H. (1982). The Image and the Eye – Further Studies in the Psychology of Pictorial Representation. Oxford: Phaidon

Mitchell, W. J. T. (1986). Iconology – Image, Text, Ideology. Chicago/London: University of Chicago Press