Billedbetydning

Billedbetydning Den videnskab, som traditionelt studerer billeder, kunsthistorien, har næsten udelukkende arbejdet med den slags billeder, som til enhver tid har været anset for kunst; den har beskæftiget sig med en række enkeltbilleder, ikke med hvad der var fælles for alle billeder og/eller specifikt for dem; og i sin egenskab af historisk videnskab har den […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Göran Sonesson
Emneredaktør Lisbeth Thorlacius
Supplerende læsning

Sonesson 1992

Reference

Bierman, Arthur K. (1963). “That there are no iconic signs.” Philosophy and Phenomenological Research, XXIII (2), s. 243-249

DeLoache, Judy S. (2004). “Becoming symbol-minded.” Trends in Cognitive Sciences, 8 (2), s. 66-70

Eco, Umberto (1968). La struttura assente. Introduzione alla ricera semiologica. Milano: Bompiani. [9. udg. (1977). [Sv. overs. 1971]

Eco, Umberto (1971). Den frånvarande strukturen. Introduktion till den semiotiska forskningen. Overs. af Estrid Tenggren. (BOC-serien). Lund: Bo Cavefors

Eco, Umberto (1976). A Theory of Semiotics. Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Gibson, James J. (1966). The Senses Considered as Perceptual Systems. Boston: Houghton Mifflin

Gibson, James J. (1982). Reasons for Realism: Selected Essays of James J. Gibson. Udg. af Edward Reed & Rebecca Jones.  Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Goodman, Nelson (1968). Languages of Art. An Approach to a Theory of Symbols. Indianapolis, Ind.: Bobbs-Merrill [Genoptr. London: Oxford University Press, 1969] [2. udg. Indianapolis, Ind.: Hackett, 1976]

Groupe μ, (Francis Edeline, Jean-Marie Klinkenberg & Philippe Minguet) (1992). Traité du signe visuel. Pour une rhétorique de l’image. Paris: Seuil

Kennedy, John M. (1974). A Psychology of Picture Perception. San Francisco, Calif.: Jossey-Bass

Lenninger, Sara (2012). When Similarity Qualifies as a Sign: A Study in Picture Understanding and Semiotic Development in Young Children. Ph.d.-afhandling. Lund: Lund University

Sonesson, Göran (1989). Pictorial Concepts. Inquiries Into the Semiotic Heritage and Its Relevance for the Analysis of the Visual World. Lund: Aris/Lund University Press

Sonesson, Göran (1992). Bildbetydelser. Inledning till bildsemiotiken som vetenskap. Lund: Studentlitteratur

Sonesson, Göran (2003). “Why the mirror is a sign – and why the television picture is no mirror. Two episodes in the critique of the iconicity critique.” S: European Journal for Semiotic Studies, 15 (2-4), s. 217-232

Sonesson, Göran (2010). “Pictorial Semiotics.” I:  Sebeok, Thomas A. & Danesi, Marcel (red.). Encyclopedic Dictionary of Semiotics. Berlin/New York : De Gruyter Mouton. [3. rev. og opd. udg.]

Sonesson, Göran (2013). “The picture between mirror and mind. From phenomenology to empirical studies in pictorial semiotics.” I: Sachs-Hombach, Klaus, & Schirra, Jörg R.J. (red.). Origins of Pictures – Anthropological Discourses in Image Science. Köln: Halem Verlag, s. 270-311