Bias: Medieteoretisk perspektiv

Bias: Medieteoretisk perspektiv Almindelig betydning: forudindtagethed, partiskhed (bias 2). I medieteori bruges bias også værdineutralt i betydningen “bundethed” om egenskaber, der indgår som uomgængelige vilkår for brugen af pågældende medie. I denne betydning er begrebet indført af Harold Innis (1950, 1951), der skelnede mellem tids- og rumbundne medier. Medier kan være bundet i forhold til […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Jesper Tække
Supplerende læsning

Meyrowitz 1994, Finnemann 2005

Reference

Brügger, Niels (2002). “Theoretical Reflections on Media and Media History.” I: Brügger, Niels & Kolstrup, Søren (red.). Media History. Theories, Methods, Analysis. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. Frederiksberg: Samfundslitteratur

Innis, Harold A. (1950). Empire and Communications. Toronto: University of Toronto Press. [rev udg. (1975)]

Innis, Harold A. (1951). The Bias of Communication. Toronto: University of Toronto Press [2. udg. (2008)]

Meyrowitz, Joshua (1994). “Medium Theory.” I: Crowley, David & Mitchell, David (red.). Communication Theory Today. London: Polity