Anderson, Benedict

Benedict Anderson Benedict Anderson (1936-) har en ph.d. i politologi fra Cornell University (USA), hvor han har været ansat hele sin akademiske karriere. Anderson har primært beskæftiget sig med Sydøstasiens politiske historie, som han ofte har set igennem en sproglig og litterær linse. Hans arbejde har således berørt problemstillinger, der rækker langt ud over politologien […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Henrik Bødker
Emneredaktør Jesper Tække
Se også Giddens, Anthony
Supplerende læsning

Hutchinson & Smith 2000

Reference

Anderson, Benedict (1983). Imagined Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. London: Verso [Rev. udg. 2006][Da. overs. 2001]

Anderson, Benedict (2001). Forestillede fællesskaber. Refleksioner over nationalismens oprindelse og udbredelse. Overs. af Lars Jensen. København: Roskilde Universitetsforlag

Hutchinson, John & Smith, Anthony D. (red.) (2000). Nationalism. Critical Concepts in Political Science. Bd. 1-5. London: Routledge [1. udg. i 1 bd. Oxford University Press (1994)]