Begribelighed

Begribelighed Begrebet begribelighed sætter fokus på de forståelsesprocesser, som opstår, når læsere/seere/lyttere møder tekster og programmer: Hvad handler teksten om? Begribelighed er et begreb med rødder i såvel psykologi som i sprogvidenskab. Inden for kognitiv psykologi har man argumenteret for, at begribelighed dels står for en konstruktivistisk proces, hvor forståelsen af en tekst bygges op, […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Birgitta Höijer
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

van Dijk 1988a, Gunter 1987, Trenaman 1967, Graber 1988

Reference

Findahl, Olle & Höijer, Birgitta (1984). Begriplighetsanalys. En forskningsgenomgång och en tillämpning på nyhetsinslag i radio och TV. Lund: Studentlitteratur

Findahl, Olle & Höijer, Birgitta (1985). “Some characteristics of news memory and comprehension.” Journal of Broadcasting & Electronic Media, 29 (4), s. 379-396

Graber, Doris A. (1988). Processing the News: How People Tame the Information Tide. New York: Longman

Gunter, Barrie (1987). Poor Reception. Misunderstanding and Forgetting Broadcast News. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum

Höijer, Birgitta & Findahl, Olle (1984). Nyheter, förståelse och minne. Lund: Studentlitteratur

Mathieu, David (2009). “Cultural Knowledge in News Comprehension.” Participations. Journal of Audience and Reception Studies, (6), (1.), May 2009. Web: http://www.participations.org /Volume%206/Issue%201/mathieu.htm

Poulsen, Ib (1988). Radioavisens forståelighed. København: Danmarks Radio

Schrøder, Kim (2003). “Generelle aspekter ved mediereception? Et bud på en multidimensional model for analyse af kvalitative receptionsinterviews.” MedieKultur 35, s. 63-73

Trenaman, Joseph M. (1967). Communication and comprehension : the report of an investigation, by statistical methods, of the effective communication of educative material and an assessment of the factors making for such communication, with special reference to broadcasting. Red. af E. M. Hutchinson. London: Longmans

van Dijk, Teun. A. and W. Kintsch (1983). Strategies of Discourse Comprehension. New York: Academic Press.

van Dijk, Teun A. (1988a). News as Discourse. Hillsdale, N.J.: Lawrence Erlbaum