Avis

Avis Avis er en regelmæssigt udkommende trykt publikation, der adskiller sig fra bogen ved fast periodicitet, og som indeholder de senest tilgængelige informationer, sammenstillet og publiceret som en blanding af nyheds- og baggrundsstof, sigtende mod et bredere publikum end fagbladet og en større aktualitet end magasinet. Mange papiraviser har fra omkring årtusindskiftet udviklet fyldigt opdaterede […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Erik Lund
Emneredaktør Henrik Bødker
Se også Netavis
Supplerende læsning

Bruhn Jensen 1996-1997/2003, Stangerup 1973-74, Søllinge & Thomsen 1989-91

Reference

Bruhn Jensen, Klaus (red.) (1996-1997/2003). Dansk mediehistorie. Bd. 1-4. [Bd. 1-3. 1: Mediernes forhistorie 1840-1880. 2: 1880-1960. 3. 1960-1995. København: Samleren (1996-1997). Bd. 4.: 1995-2003. København: Samfundslitteratur (2003). Bd. 1-4, genoptr. samlet København: Samfundslitteratur (2003)]

Stangerup, Hakon (1973-74).  Avisens historie i de lande der skabte den: England, Frankrig, Tyskland og USA. Bd. 1-3. Oslo: J.W. Cappelen/København: Politikens Forlag [Bd. 1: Fra de første tilløb til 1850. Bd. 2: Avisens guldalder 1850-1914. Bd. 3: Fra tyverne til TV-alderen.]

Søllinge, Jette Drachmann & Thomsen, Niels (1989-91). De danske aviser 1634-1989. Bd. 1-3. Odense: Odense Universitetsforlag