Artikulation

Artikulation Artikulation er et hyppigt anvendt begreb i kulturteoretiske og sociologiske tilgange til kommunikations- og medieforskning herunder semiotikken, cultural studies og flere grene af diskursanalyse. Det betegner en betydningsdannende proces, hvorved forskellige elementer kobles sammen og herved danner et nyt mønster. Ved semiotisk artikulation forstås, at et budskab konstrueres igennem en sammenkobling af forskellige delelementer. […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Louise Phillips
Emneredaktør Tina Thode Hougaard
Supplerende læsning

Guiraud 1971, Laclau & Mouffe 1985

Reference

Chandler, Daniel (2007). Semiotics. The Basics. 2.udg. London: Routledge [1. udg. 2002]

Guiraud, Pierre (1971).  Le sémiologie. Paris: Presses Universitaires de France. [2. udg. 1973] [Eng. overs. 1975; Da. overs. 1975]

Guiraud, Pierre (1975). Semiology. Overs. af George Gross. London: Routledge & Kegan Paul

Guiraud, Pierre (1975). Semiologi. Overs. af Chr. Peter Holst. København: Carit Andersen

Hall, Stuart (1985). “Signification, representation, ideology. Althusser and the post-structuralist debates.” Critical Studies in Mass Communication, 2, s. 91-114

Hall, Stuart (1986). “On postmodernism and articulation. An interview with Stuart Hall.” Ved Lawrence Grossberg.  Journal of Communication Inquiry, 10, s. 45-60

Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal (1985). Hegemony and Socialist Strategy – Towards a Radical Democratic Politics. London: Verso [2. udg. 2001]

Pillai, Poonam (1992). “Rereading Stuart Hall’s Encoding/Decoding Model.” Communication Theory, 2, s. 221-233