Artfilm

Artfilm Artfilm er en filmtype som i sit æstetiske udtryk og i forhold til produktion, distribution og fremvisning adskiller sig fra mainstreamfilmen. Artfilmen skal både forstås i en specifik historisk kontekst, som finder sin form i 1960’ernes nybrud i europæisk film, og som en filmtype, der søger at udfordre tilskueren ved æstetisk at gå nye […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Se også Narrative film
Supplerende læsning

Haastrup 2011, Kovács 2007, Bordwell 1979

Reference

Azcona, Maria Del Mar (2010). The Multi-Protagonist Film. London: Wiley Blackwell

Betz, Mark (2009). Beyond the Subtitle. Remapping European Art Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press

Bordwell, David (1979). “Art Film as a Mode of Film Practice.” Film Criticism, 4 (1), s. 56-64

Elsaesser, Thomas (2005). European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam
University Press

Elsaesser, Thomas (2009). “The Mind-Game film.” I: Buckland, Warren (red.). Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema. London: Wiley Blackwell, s. 13 – 41

Galt, Rosalind & Schoonover, Karl (2010). Global Art Cinema: New Theories and Histories. London: Oxford University Press

Grodal, Torben (1999). Moving Pictures. London: Oxford University Press

Grodal, Torben (2009). “Art Film, The transient Body and the Permanent Soul.” I: Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture and Film. London: Oxford University Press

Haastrup, Helle Kannik (2011). “Grænseoverskridende multi-protagonist fortællinger: Fra kunstfilm til Hollywood.” Akademisk Kvarter, 3, s. 269-280

Kau, Edvin (1989). Dreyers Filmkunst. København: Akademisk Forlag

Kovács, András Bálint (2007). Screening Modernism. European Art Cinema 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press

Levy, Emmanuel (1999). Cinema of Outsiders. The Rise of American Independent Film. New York: New York University Press

Neale, Steve (1981). “Art Cinema as an Institution.” Screen, 22 (1), s. 11-40

Schepelern, Peter (2000). Lars von Triers Film – tvang og befrielse. København: Rosinante

Schepelern, Peter (red.) (2010). Filmleksikon. 2. udg. København: Gyldendal

Thompson, Kristin (2003). Storytelling in Film and Television. Cambridge: Harvard University Press

Thomsen, Bodil Marie (2016). Lars von Triers fornyelse af filmen 1984-2014. København: Museum Tusculanum

Truffaut, Francois (1966). “En vis tendens i fransk filmkunst.” I: Monty, Ib & Piil, Morten (red.). Se – det er film 3. København: Fremad

Tybjerg, Casper (2013): “1910-19: Spekulanter og himmelstormere.” I: Schepelern, Peter (red.). 100 års Dansk Film. København: Rosinante

White, John (2017). European Art Cinema. London: Routledge