Artfilm

Artfilm Artfilm er en filmtype som i sit æstetiske udtryk og i forhold til produktion, distribution og fremvisning adskiller sig fra mainstreamfilmen. Artfilmen skal både forstås i en specifik historisk kontekst, som finder sin form i 1960’ernes nybrud i europæisk film, og som en filmtype, der søger at udfordre tilskueren ved æstetisk at gå nye […]

Resten af artiklen er skjult. Log ind for at se resten.
Se også Narrative film
Supplerende læsning

Haastrup 2011, Kovács 2007, Bordwell 1979

Reference

Azcona, Maria Del Mar (2010). The Multi-Protagonist Film. London: Wiley Blackwell

Betz, Mark (2009). Beyond the Subtitle. Remapping European Art Cinema. Minneapolis: University of Minnesota Press

Bordwell, David (1979). “Art Film as a Mode of Film Practice.” Film Criticism, 4 (1), s. 56-64

Elsaesser, Thomas (2005). European Cinema: Face to Face with Hollywood. Amsterdam: Amsterdam
University Press

Elsaesser, Thomas (2009). “The Mind-Game film.” I: Buckland, Warren (red.). Puzzle Films. Complex Storytelling in Contemporary Cinema. London: Wiley Blackwell, s. 13 - 41

Galt, Rosalind & Schoonover, Karl (2010). Global Art Cinema: New Theories and Histories. London: Oxford University Press

Grodal, Torben (1999). Moving Pictures. London: Oxford University Press

Grodal, Torben (2009). “Art Film, The transient Body and the Permanent Soul.” I: Embodied Visions: Evolution, Emotion, Culture and Film. London: Oxford University Press

Haastrup, Helle Kannik (2011). “Grænseoverskridende multi-protagonist fortællinger: Fra kunstfilm til Hollywood.” Akademisk Kvarter, 3, s. 269-280

Kau, Edvin (1989). Dreyers Filmkunst. København: Akademisk Forlag

Kovács, András Bálint (2007). Screening Modernism. European Art Cinema 1950-1980. Chicago: University of Chicago Press

Levy, Emmanuel (1999). Cinema of Outsiders. The Rise of American Independent Film. New York: New York University Press

Neale, Steve (1981). “Art Cinema as an Institution.” Screen, 22 (1), s. 11-40

Schepelern, Peter (2000). Lars von Triers Film – tvang og befrielse. København: Rosinante

Schepelern, Peter (red.) (2010). Filmleksikon. 2. udg. København: Gyldendal

Thompson, Kristin (2003). Storytelling in Film and Television. Cambridge: Harvard University Press

Thomsen, Bodil Marie (2016). Lars von Triers fornyelse af filmen 1984-2014. København: Museum Tusculanum

Truffaut, Francois (1966). “En vis tendens i fransk filmkunst.” I: Monty, Ib & Piil, Morten (red.). Se – det er film 3. København: Fremad

Tybjerg, Casper (2013): “1910-19: Spekulanter og himmelstormere.” I: Schepelern, Peter (red.). 100 års Dansk Film. København: Rosinante

White, John (2017). European Art Cinema. London: Routledge