Analytisk journalistik

Analytisk journalistik Analytisk journalistik anvendes som begreb både om proces og produkt. Det betegner en professionel journalistisk praksis, der er baseret på rationel undersøgelse af et materiale, og gennem selvstændig fortolkning giver mening til et komplekst fænomen. Begrebet anvendes tillige om fremstillingsformer, der i højere grad end traditionel nyhedsjournalistik synliggør journalistens fortolkninger og konklusioner. Analytisk […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Flemming Svith
Emneredaktør Henrik Bødker
Reference

Bakke, Audun (1977). Analytisk journalistikk. Oslo: Institutt for Journalistikk

Cappella, Joseph N. & Jamieson, Kathleen Hall (1997). Spiral of cynicism. The press and the public good. New York: Oxford University Press

de Burgh, Hugo (red.) (2000/2008). Investigative journalism – Context and practice. London: Routledge [2. udg. 2008 med Paul Bradshaw (red.)]

Franklin, Bob; Hamer, Martin; Hanna, Mark; Kinsey, Mari & Richardson, John E. (2005). Key Concepts in Journalism Studies. London: Sage

Gans, Herbert J. (2003). Democracy and the News. New York: Oxford University Press

Houston, Brant (1996). Computer-Assisted Reporting. A Practical Guide. New York: St. Martin’s [2. udg. 1999; 2.udg. 20003]

Johnson, J.T. (2005). Welcome to IAJ [Institute for Analytical Journalism] <http://analyticjournalism.blogharbor.com/blog/_archives/ 2005/3/4/428102.html> (Set 03.09.2013) [Se også pdf-attach. Institute for Analytical Journalism. A proposal by prof. J.T. Johnson & prof. Steven R. Ross]

Loftager, Jørn (2007). “Demokratisk journalistik mellem politisk magt og afmagt.” Journalistica, 4, 2007, s. 33-55

Meyer, Philip (2002). Precision Journalism: a reporter’s introduction to social science methods. Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Mulvad, Niels & Svith, Flemming Tait (2002). Vagthund i vidensamfundet. Aarhus: Ajour

Schudson, Michael (2008). Why democracies need an unlovable press. Cambridge: Polity

Svith, Flemming (2011). Nyhedsjournalistik – bedre end sit rygte? Et sociologisk og diskursanalytisk studium af forklaringer i danske aviser gennem 40 år. Aarhus: Politica