Afkodning

Afkodning Begrebet afkodning bruges i medievidenskaben ofte synonymt med ”tolkning”, specielt inden for cultural studies-traditionen (Hall 1973/1980). Begrebet tolkning hører hjemme i den hermeneutiske tradition og bruges om subjektets meningsskabende proces i mødet med tekstlige udtryk (i vid betydning), men også med virkelighedserfaringer mere generelt. Afkodning er knyttet til kodebegrebet, som i denne sammenhæng er […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør David Mathieu
Supplerende læsning

Gripsrud 1999 (4. udg. 2011)

Reference

Barthes, Roland (1964c). “Éléments de sémiologie.” Communications 4, s. 91-135

Gripsrud, Jostein (1999). Mediekultur, mediesamfunn. Oslo: Universitetsforlaget. [2. udg. 2002, 3. udg. 2007. 4. udg. 2011] [Da. overs. 2005]

Gripsrud, Jostein (2005). Mediekultur, mediesamfund. Overs. af Stig W. Jørgensen. København: Hans Reitzel [2. Rev. udg. 2010]

Hall, Stuart (1973/1980). “Encoding/decoding in the Television Discourse.” I: Hall, Stuart; Hobson, Dorothy; Lowe, Andrew & Willis, Paul (red.) (1980). Culture, media, language. Working papers in cultural studies, 1972-79. London: Hutchinson. [Artik. opr. udg. af Centre For Contemporary Cultural Studies, Birmingham University, 1973. Genoptr. i ovennævnte antologi, 1980]