Affekt

Affekt Affektteori er den videnskab, der beskæftiger sig med kropslige forandringer, og som undersøger, hvad der sker, når kropslige energier stiger eller falder, intensiveres eller drænes. Affekt er et svært begreb både at definere og studere, og i forskningen er der da også forskellige forståelser af, hvornår man i det hele taget kan tale om […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Knudsen og Stage 2015, Reestorff 2015

Referencer

Ahmed, Sara (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh: Edinburgh University Press. [2. udg. 2014]

Bergson, Henri (1907). L’Évolution créatrice. [Eng. overs. 1911a. Sv. overs. 1911b. Da. overs. 1915]

Bergson, Henri (1911a). Creative Evolution. Overs. af Arthur Mitchell. New York: Henry Holt. [Genudg. CreateSpace, 2014]

Bergson, Henri (1911b). Den skapande utvecklingen: Om livets betydelse. Overs. af Algot Ruhe

Bergson, Henri (1915). Den skabende Udvikling. Overs. af Knud Ferlov. København: Gad

Berlant, Lauren (1991). The Anatomy of National Fantasy: Hawthorne, Utopia and Everyday Life. Chicago: Chicago University Press

Bertelsen, Lone og Murphie, Andrew (2010). “An Ethics of Everyday Infinities and Powers. Felix Guattari on Affect and the Refrain.” I Gregg, Melissa & Seigworth, Gregory J. (red.). The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press, s. 138-160

Blackman, Lisa (2012). Immaterial bodies. Affect, embodiment, mediation. London: Sage

Brennan, Teresa (2004). The transmission of affect. Ithaca: Cornell University Press

Clough, Patricia Ticeneto (2000). Autoaffection: Unconscious Thought in the Age of Technology. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press

Deleuze, Gilles (1988). Spinoza: Practical Philosophy. Overs. af Robert Hurley. San Francisco: City Lights. [Fra. orig. Spinoza: philosophie pratique. 1970. 2. udg.1981]

Ettinger, Bracha L. (2006). The Matrixial Borderspace. Red. med efterskrift af Brian Massumi. Minneapolis, Minn. / London: University of Minnesota Press

Fritsch, Jonas & Thomsen, Bodil Marie Stavning (2014). “An Ethology of Urban Fabric(s)”. APRJA, vol. 3

Gregg, Melissa & Seigworth, Gregory J. (red.) (2010). The Affect Theory Reader. Durham: Duke University Press

Guattari, Felix (1995). Chaosmosis: An Ethico-Aesthetic Paradigm. Overs. af Paul Bains og Julian Pefanis. Sydney: Power. [Fra. orig. Chaosmose, 1992]

James, William (1909). The Meaning of Truth. [Genoptr. 2013, New York: Dover]

Knudsen, Britta Timm & Stage, Carsten (2012). “Contagious bodies: An investigation of affective and discursive strategies in contemporary online activism”. Emotion, Space and Society, 5, s. 148-155. doi:10.1016/j.emospa.2011.08.004

Knudsen, Britta Timm & Stage, Carsten (red.) (2015). Affective Methodologies: Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect. New York: Palgrave Macmillan

Karatzogianni, Athina & Kuntsman, Adi (2012). Digital cultures and the politics of emotion. Feelings, Affect and Technological Change. New York: Palgrave Macmillan

Manning, Erin (2012). Always More Than One: Individuation’s Dance. Durham, N.C. / London: Duke University Press

Massumi, Brian (2002). Parables for the Virtual. Movement, Affect, Sensation. Durham, N.C. / London: Duke University Press

Massumi, Brian (2008). ““Of Microperception and Micropolitics an Interview with Brian Massumi.” Ved Joel McKim.” Micropolitics: Exploring ethico-aesthetics. Særnummer af Inflexions: A Journal for Research-Creation, 3, s. 1-20. Tilgængelig fra <www.inflexions.org/issues.html#i3>

Massumi, Brian (2015). The Politics of Affect. Cambridge / Malden, Mass.: Polity

Murphie, Andrew (2015). “The World as Medium: Whitehead’s Media Philosophy”. [Draft paper]

Reestorff, Camilla Møhring (2014). “Mediatised Affective Activism: The Activist Imaginary and the Topless Body in the Femen Movement”. Convergence: The International Journal of Research into New Media Technologies, 20, s. 478-495. Doi: 10.1177/1354856514541358

Reestorff, Camilla Møhring (2015). “From Artwork to Net-work: Affective Effects of Political Art”. I: Knudsen, Britta Timm og Stage, Carsten (red.), Affective Methodologies: Developing Cultural Research Strategies for the Study of Affect. New York: Palgrave Macmillan, s. 201-221

Sampson, Tony D. (2012). Virality: Contagion Theory in the Age of Networks. Minneapolis: University of Minnesota Press

Spinoza, Baruch (1677). Ethica Ordine Geometrico Demonstrata. [Eng. Overs. 1959. Da. overs. 1996]

Spinoza, Baruch de (1959). Ethics: On the Correction of Understanding. Overs. af Andrew Boyle. London: Everyman’s Library

Spinoza, Baruch de (1996). Etik. Overs. af S.V. Rasmussen. Indl. ved Carl Henrik Koch. København: Munksgaard/Rosinante. Rev.udg. [1.udg. 1933. Genoptr. Det lille Forlag, 2010]

Stage, Carsten (2013). “The Online Crowd: A Contradiction in Terms?” Distinktion, 14 (2), s. 211-226

Thomsen, Bodil Marie (2012). “Signaletic, haptic and real-time material”. Journal of Aesthetics and Culture, 4. Tilgængelig fra <http://www.aestheticsandculture.net/index.php/jac/article/view/18148> DOI: http://dx.doi.org/10.3402/jac.v4i0.18148

Thrift, Nigel (2008). Non-representational Theory: Space, Politics, Affect. (International Library of Sociology) London: Routledge

Wetherell, Margaret (2012). Affect and Emotion. A New Social Science Understanding. Thousand Oaks, Calif. / London: Sage

Whitehead, Alfred North (1929). Process and Reality. New York: Free Press. [Corrected version, red. af Davis Ray Griffin og Donald W. Sherburne, 1978]

Whitehead, Alfred North (1933). Adventures of Ideas. New York: Free Press