Adaption og genindspilning (remake)

Adaption og genindspilning (remake) Begrebet adaption er afledt af det latinske adaptare, der betyder at tilpasse. Det bruges primært som betegnelse for oversættelse eller transponering fra ét medie til et andet, synonymt med den engelsk-amerikanske betegnelse ”adaptation” (McFarlane 1996). Termen finder desuden i stigende grad anvendelse i forbindelse med forskellige versioneringer af tv-programmer, hvor det […]

Log ind for at læse videre.
Forfatter Gunhild Agger
Emneredaktør Birger Langkjær
Supplerende læsning

Verevis 2013, Verevis & Loocks 2012, Gemzøe 2013

Reference

Christensen, Jørgen Riber & Nicholas, Kyle (red.) (2005). Open Windows: Remediation Strategies in Global Film Adaptations. Aalborg: Aalborg Universitetsforlag

Eberwein, Robert (1998). “Remakes and Cultural Studies”. I: Horton, Andrew & McDougal, Stuart Y. (red.). Play it again, Sam. Berkeley: University of California Press

Gemzøe, Lynge Agger (2013). “Skandinaviske adaptioner og remakes i perioden 1992-2012.” Kosmorama, 250 [http://www.kosmorama.org/Artikler/Registrant.aspx]

Hutcheon, Linda (2006). A Theory of Adaptation. London: Routledge

Leitch, Thomas (2002). “Twice-Told Tales: Disavowal and the Rhetoric of the Remake”. I: Forrest, Jennifer & Koos, Leonard R. (red.). Read Ringers. The Remake in Theory and Practice. New York: State University of New York Press

Lothe, Jakob (1994/2003). Fiksjon og film. Oslo: Universitetsforlaget

Jensen, Pia Majbritt (2007). Tv format adaptation in a trans-national perspective: an Australian and Danish case study. Ph.d.-afhandling, Institut for Informations- og Medievidenskab. Aarhus Universitet

Mazdon, Lucy (2000). Encore Hollywood. Remaking French Cinema. London: BFI

McFarlane, Brian (1906). Novel to Film: An Introduction to the Theory of Adaptation. Oxford. Oxford University Press

Verevis, Constantine (2006). Film Remakes. Edinburgh: Edinburgh University Press

Verevis, Constantine (2013). “Blockbuster Remakes.” Academic Quarter, 7, s. 263-282

Verevis, Constantine & Loocks, Kathleen (red.) (2012). Film Remakes, Adaptations and Fan Productions: Remake/Remodel. London: Palgrave-Macmillan