Radiodrama

Radiodrama Radiodrama blev i 1937 etableret med Afdelingen for dramatiske og litterære udsendelser med magister Hans Werner som chef. Det skete som led i reorganiseringen af Statsradiofonien i 1937. Indtil da bestod dramaproduktionen hovedsagelig af hørespil inden for et klassisk dansk teaterrepertoire. Fornyelsen efter reorganiseringen bestod navnlig i, at dele af det nationale stof blev erstattet af […]

Log ind for at læse videre.
Emneredaktør Ib Poulsen
Reference

Larsen, Bente m.fl. (red.) (2015). “Audiodrama”. Peripeti, 22 (2015)

Nørgaard, Felix; Krebs, Harald & Wolsing, Waldemar (red.) (1975-78). De musiske udsendelser. DR 1925-1975. Radioteater, Musik, TV-teater. Bd. 1-3. Billedred. Jytte Wiingaard. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Theil, Per (1999). “Radiofoniske fortællinger”. I: Wiingaard, Jytte (red.). Medier og æstetik – medieteoriens historie og analysepraksis. København: Forlaget Multivers