Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Rasmus Helles
Supplerende læsning

Spang-Hanssen 2004, Lindhardt 1993/2003

Reference

Fiske, John & Hartley, John (1978). Reading Television. London: Methuen. [2. udg. 2003.] [Da. overs. 1981]

Fiske, John & Hartley, John (1981). Fjernsynets sprog. Indkodning og afkodning af mediebudskabet. Overs. af Kim Schrøder; Da. red. Mogens Schmidt og Erik Nordahl Svendsen. København: Nyt Nordisk Forlag, Arnold Busck

Lindhardt, Jan (1993). Frem mod middelalderen. Mennesker og medier i det åbne rum. København: Gad. [Ny udg. 2003]

Ong, Walter J. (1971). Rhetoric, Romance, and Technology. Studies in the Interaction of Expression and Culture. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Ong, Walter J. (1982/2002). Orality and Literacy: The Technologizing of the Word. London/New York: Methuen [2. udg. 2002, Routledge. Jubilæumsudg. m. forord af John Hartley 2012]

Spang-Hanssen, Ebbe (2004). Hukommelsens skæbne. Et kulturhistorisk perspektiv. København: Gyldendal