Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Kirsten Frandsen
Supplerende læsning

Zerlang 1989, Bruun & Frandsen 2010b

Reference

Bruun Andersen, Michael (1981). “Underholdning: en alvorlig sag!” I: Mortensen, Frands, Poulsen, Jørgen & Sepstrup, Preben (red.). Underholdning i tv. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck

Bruun, Hanne (2006). “Underholdning.” I: Hjarvard, Stig (red.). Dansk tv’s historie. København: Samfundslitteratur

Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (2010). "Hvad er tv-underholdning?"  I: Bruun, Hanne & Frandsen, Kirsten (red.). Underholdende TV. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag

Dyer, Richard (1992). Only Entertainment. London: Routledge. [2. udg. 2002]

Hill, Annette (2005). Reality TV. Audiences and Popular Factual Television. London: Routledge

Skovmand, Michael (1992). “Barbarous TV International.” I: Skovmand, Michael & Schrøder, Kim (red.) Media Cultures. Reappraising Transnational Media.  (Communication and society). London: Routledge

Stigel, Jørgen (1981). “Matador. 30’erne som mere end underholdning.” I: Mortensen, Frands; Poulsen, Jørgen & Sepstrup, Preben (red.). Underholdning i tv. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck, s. 49-73

van Zoonen, Liesbet (2005). Entertaining the Citizen: When Politics and Popular Culture Converge. (Critical Media Studies). Lanham, Md.: Rowman & Littlefield

Vorderer, Peter;  Steen, Francis F. & Chan, Elaine (2006). “Motivation.” I: Bryant, Jennings & Vorderer, Peter (red.). Psychology of Entertainment. Mahwah, N.J.:  Lawrence Erlbaum, s. 3-17

Zerlang, Martin (1989). Underholdningens historie: fra antikkens gladiatorer til nutidens TV-serier. København: Gyldendal

Zerlang, Martin (1991). “Midt i en quiz-tid.” I: Jensen, Jens F. (red.) Analyser af tv og tv-kultur. Holte: Medusa

Zillmann, Dolf (2000). “Humor and Comedy.” I: Zillmann, Dolf & Vorderer. Peter (red.). Media Entertainment. The Psychology of Its Appeal. Mahwah, N.J./London: Lawrence Erlbaum