Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Kim Schrøder
Reference

Barthes, Roland (1957). Mythologies. Paris: Seuil. [Da. overs. 1969 og 1996]

Barthes, Roland (1969). Mytologier. Forkort. og overs. af Hans-Jørgen Andersen og Jens Juhl Jensen. (Bibliotek Rhodos). København: Rhodos. [Rev. udg. 1996]

Barthes, Roland (1996). Mytologier. Overs. af Jens Juhl Jensen. (Moderne Tænkere). København: Gyldendal

Carey, James W. (1989). Communication as Culture: Essays on Media and Society. Boston: Unwin Hyman [Rev.udg. 2009]

Fiske, John & Hartley, John (1978). Reading Television. London: Methuen. [2. udg. 2003.] [Da. overs. 1981]

Phillips, Louise og Schrøder, Kim (2004). Sådan taler medier og medborgere om politik: En diskursanalytisk undersøgelse af politik i det medialiserede samfund. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag