Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Helge Østbye
Supplerende læsning

Hansen, Marckmann & Nørregård-Nielsen 2008, Sepstrup 2002

Reference

Hansen, Niels-Henrik M.; Marckmann, Bella & Nørregård-Nielsen, Esther (2008). Spørgeskemaer i virkeligheden – målgrupper, design og svarkategorier. København: Samfundslitteratur

Sepstrup, Preben (2002). En undersøgelse viser…. Om at bruge kvantitative undersøgelser uden at snyde sig selv eller andre. Aarhus: Systime Academic