Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Rasmus Helles
Supplerende læsning

Bondebjerg 1988; Finnemann 2005

Reference

Bondebjerg, Ib (1988). “Tv-mediet, populærfiktionen og det postmoderne kulturmønster.” Mediekultur 9, s. 29-49

Finnemann, Niels Ole (2005). Internettet i mediehistorisk perspektiv. København: Samfundslitteratur

Postman, Neil (1985). Amusing Ourselves To Death: Public Discourse in the Age of Showbusiness. New York: Heinemann/Penguin USA