Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Henrik Schärfe
Reference

Aristoteles (1999). Poetik. Overs. af Poul Helms; efterskr. ved Judy Gammelgaard. København: Hans Reitzel

Aristoteles (2004). Poetikken. Overs. og udg. af Niels Henningsen. København: Det lille Forlag

Bal, Mieke (1985/1997). Narratology: Introduction to the Theory of Narrative. Toronto/Buffalo: University of Toronto Press. [2. Udg. 1997. 3. rev. udg. 2009]

Genette, Gérard (1972). Discours du récit. (Figures, III). Paris: Seuil [Genudg. 2007)] [eng. overs. 1980]

Genette, Gérard (1980). Narrative Discourse. An Essay in Method. Overs. af Jane E. Lewin; indled. ved Jonathan Culler. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press

Fludernik. Monika (1996). Towards a ’natural’ narratology. London: Routledge

McQuillan, Martin (red.) (2000). The narrative reader. London/New York: Routledge

Ryan, Marie-Laure (1991). Possible Worlds, Artificial Intelligence, and Narrative Theory. Bloomington, Ind.: University of Indiana Press