Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Preben Sepstrup
Reference

Rambøll Management (2008). Udkast til Kortlægning af den offentlige mediestøtte i Danmark. Midtvejsrapport/Statusnotat 30.09.08. København: Rambøll Management/Kulturministeriet. [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kum.dk>]

Rambøll Management (2009). Udredning af den fremtidige offentlige mediestøtte. 2. udg. København: Rambøll Management/Kulturministeriet  [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kulturstyrelsen.dk>]

Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte (2011). Demokratistøtte. Fremtidens offentlige mediestøtte. København: Styrelsen for Bibliotek og Medier. [Tilgængelig i pdf-format fra <www.kulturstyrelsen.dk>]