Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Reference

Duncan, Tom & Caywood, Clarke (1996). “The Concept, Process, and Evolution of Integrated Marketing Communication.” I: Thorson, Esther & Moore, Jeri (red.). Integrated Communication. Synergy of Persuasive Voices. Mahwah, N.J.: Lawrence Erlbaum

Fill, Chris (2005). Marketing Communications. Engagement, Strategies and Practice. 4. udg. Harlow: Pearson Education

Kliatchko, Jerry (2005). “Towards a New Definition of Integrated Marketing Communications (IMC).” International Journal of Advertising, 24 (1), s. 7-34

Kotler, Philip (2003). Marketing Management. 11. udg. Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall [1. eur. udg. ved Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Mairead Brady, Malcolm Goodman & Torben Hansen. London: Pearson Prentice Hall, 2009]