Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Lars Nyre
Reference

Bruhn Jensen, Klaus (2006). “Lyd som kommunikation. – En tværfaglig forskningsoversigt og en dagsorden for medieforskningen.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 5-13

Gibson, James J. (1966). The senses considered as perceptual systems. Boston: Houghton Mifflin

Gorbman, Claudia (1987). Unheard Melodies. Narrative Film Music. London: British Film Institute/Bloomington, Ind.: Indiana University Press

Handel, Stephen (1989). Listening. An Introduction to the Perception of Auditory Events. Cambridge, Mass.: MIT Press

Have, Iben (2006). “Musik og følelser i danske tv-dokumentarer.” Særnummer om Lyd og medier, red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 27-37

Ihde, Don (1976). Listening and Voice. A Phenomenology of Sound. Athens, Ohio: Ohio University Press. [2. udg. 2007; Albany, NY: State University of New York Press]

Jørgensen, Kristine (2006). “Lyd som grensesnitt: Når dataspillets lyd bliver funksjonell.” Særnummer om Lyd og medier,  red. af Tem Frank Andersen m. fl. MedieKultur, 41, s. 44-52

Langkjær, Birger (2000). Den lyttende tilskuer. Perception af lyd og musik i film. København: Museum Tusculanum.  [Rev. udg. af ph.d.-afhandling, Institut for Film- & Medievidenskab, Københavns Universitet. 1998]

Lønstrup, Ansa (2004). Stemmen og Øret. Studier i vokalitet og auditiv kultur. Aarhus: Klim

Maasø, Arnt (2002). ‘Se hva som skjer’. En studie av lyd som kommunikativt virkemiddel i TV. Oslo: Unipub

Nyre, Lars (2008). Sound Media. From Live Journalism to Music Recording. London: Routledge

Poulsen, Ib (2006). Radiomontagen og dens rødder. Et studie i den danske radiomontage med vægt på dens radiofoniske genreforudsætninger. København: Samfundslitteratur

Schafer, R. Murray (1977). The Tuning of the World. New York: Alfred A. Knopf [Genudg. som Schafer 1994]

Schafer, R. Murray (1994). The Soundscape: Our Sonic Environment and the Turning of the World. Rochester, Vt.: Destiny