Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Christian Jantzen
Supplerende læsning

Mollerup 1997, Evamy 2007

Reference

Airey, David (2014). Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities. 2. udg. Berkeley, Calif.: New Riders [1.udg. 2009]

Evamy, Michael (2007). Logo. London: Laurence King

Graakjær, Nicolai (2011). Musik i tv-reklamer - teori og analyse. København: Samfundslitteratur

Graakjær, Nicolai & Jantzen, Christian (2009). “Producing corporate sounds. An interview with Karsten Kjems and Søren Holme on sonic branding.” I: Graakjær, Nicolai & Jantzen, Christian (red.). Music in Advertising. Commercial Sounds in Media Communication and Other Settings. Ålborg: Aalborg University Press, s. 259-274

Mollerup, Per (1997). Marks of Excellence. The History and Taxonomy of Trademarks. London: Phaidon. [Rev. og udv. udg. 2013]

Van Grinsven, Bo & Das, Enny (2016). “Logo design in marketing communications: Brand logo complexity moderates exposure effects on brand recognition and brand attitude”. Journal of Marketing Communications, 22 (3), s. 256-270