Adgang får du gennem dit bibliotek eller ved at købe en licens: her: http://www.academicbooks.dk/medieog-kommunikationsleksikon-online-version/redaktoer-soeren-kolstrup-mfl/9788759318652

Forfatter Finn Frandsen
Reference

Cornelissen, Joep (2011). Corporate Communication – A Guide to Theory and Practice. 3. udg. London: Sage [1. udg. 2004; 2. udg. 2008]

Grunig, James E. & Hunt, Todd (1984). Managing Public Relations. New York: Holt, Rinehart and Winston

Lynch, Richard (2006). Corporate Strategy. 4. udg. Harlow: Prentice Hall [1. udg. 1997]

Mintzberg, Henry (1973). The Nature of Managerial Work. New York: Harper & Row [2. udg. Prentice Hall, 1980]